Про нас

Створення Історичне науково-освітнє товариство є необхідністю і відповіддю на наукові і громадські запити, які висуває сучасне українське суспільство до нашої фахової спільноти. Зокрема помітне зростання суспільного інтересу до «білих плям» вітчизняної та світової історії, та прагнення українців до пошуку коренів своєї національної самобутності та ідентичності.

Всеукраїнська наукова історична асоціація є добровільною науковою організацією, яка своєю діяльністю сприяє розвитку наукової думки в Україні і за її межами через створення спільних науково-дослідних проектів; розробку групами науковців дослідницьких проблем, окреслених національними, регіональними або предметно-дисциплінарними межами; фахову підготовку професійних істориків, які проходили б неформальну підготовку на семінарах, засіданнях та ін. (доповіді, реферати, диспути), а також брали участь у спільних науково-дослідних проектах; популяризацію історичних знань; реалізацію культурних та просвітницьких функцій (історичний туризм, музейництво, охорона пам'яток, залучення громадськості до вивчення місцевих пам'яток та історії регіонів, проведення культурно-освітніх та інших акцій).

Історичне науково-освітнє товариство має на меті розвиток науки в Україні, її популяризації і залучення молоді до її розбудови, посилення взаємодії наукового і освітнього простору, а також створення нового бачення історії, заснованої лише на джерелах і об'єктивній дійсності.

Головним завданнями Історичного науково-освітнього товариства є: створення умов для розвитку всіх, кого цікавить історія власної держави та світу, хто прагне опанувати навичками науково-дослідної роботи, сформувати аналітичне мислення.

Членами Історичного науково-освітнього товариства є відомі науковці та освітяни, які із задоволенням поділяться власним досвідом.